درحال بارگذاری
اولین کنکور نظام جدید چه سالی بود - فاروس ، آزمون آنلاین کنکور ، پکیج کنکور
 
☎️
10002606
F A R O S T A H A . C O M
F A R O S T A HA
📱
09120981385
خوش آمدید

مرکز آزمون آنلاین فاروس طاها

آزمون آنلاین رایگان

اولین کنکور نظام جدید چه سالی بود

با توجه به نظام آموزشی 3-3-6 که اسم آن را گذاشتن نظام جدید و نظام قبل از آن که نظام ترمی و واحدی بود اسم ش را گذاشتن نظام قدیم روش تحصیل برای دانش آموزان تغییر کرد
نحوه تغییر آن این گونه بود که:
نظام قدیم دانش اموزان در دوران دبستان خود 5 سال میخوانند در دوران راهنمایی 3 سال میخوانند و در دوران دبیرستان بستگی به نوعی که برای رشته های خود انتخاب که اگر نظری بود 3 سال دبیرستان و یک سال پیش دانشگاهی و برای دانش اموزانی که فنی و حرفه ای و کاردانش میخوانند 3 سال بود
اما برای نظام جدید دانش آموزان در دوران دبستان خود 6 سال میخوانند در دوران راهنمایی 3 سال میخوانند و در دوران 3 سال دبیرستان در تمام گروه های اموزشی 3 سال میخوانند
کنکور نظام جدید و نظام قدیم

نظام جدید و نظام قدیم

سال 1397 اخرین سال تحصیلی بود که دانش اموزان مدرک دیپلم خودشان را در نظام قدیم کسب میکردند . پس بدین صورت در سال 1398 اولین گروه از دانش آموزانی که در نظام جدید تحصیل کرده بودند فاروغ التحصیل شدند و مدرک دیپلم خود را اخد کردند

اولین گروه در سال 1398 در کنکور سراسری شرکت کردند
در سال 1398 با توجه به این که امکان داشت از سال گذشته افرادی باشند که بخواهند کنکور بدهند ؛ کنکور سراسری به دو صورت نظام قدیم و نظام جدید برگزار شد یعنی دو سری سوال طرح شد

سال 1399 نیز همین گونه بود که دو سری سوال برای نظام جدید و نظام قدیم طرح شد تا داوطلبان نظام قدیم راحت بتوانن آزمون کنکور سراسری بدهند این کار برای این بود که کتاب های دوران تحصیل نظام جدید با قدیم در بسسیاری از مباحث متفاوت است

امادر کنکور سال 1400 فقط یک سری سوال طرح میشود و سوال هایی که طرح میشود از کتاب های نظام جدید است هم نظام قدیم و هم نظام جدید هر دو به یک سری سوال پاسخ میدهند و دیگر مثل دو سال 1398 و 1399 دو سری سوال طرح نمیشود
کنکور نظام جدید

تفاوت های کتاب های نظام جدید با نظام قدیم در گروه آموزشی علوم تجربی

دروس عمومی


عربی
در کتاب عربی نظام جدید ترجمه بیشتر از قواعد به کار برده شده است و قواعد را از کتاب های عربی نظام جدید حذف کردند . در سوال های کنکور سراسری نظام جدید برای درس عربی بیشتر ترجمه امده است تا سوال های قواعد .
مباحثی از جمله تمیز ، اعراب ، مفعول فی منادا، اعلال در کتاب های جدید حذف شده اند
ادبیات
در کتاب های نظام جدید تعداد دورس ادبیات کم تر شده است از جمله از مباحثی که تا اندازه ای کم شده است میشود به مباحث واژگان املا، و زبان فارسی اشاره کرد اما مبحثی مثل تاریح ادبیات به انداره قابل توجه کم شده است و از این مبحث در کنکور سراسری یک سوال مطرح میشود و تعداد سوال ارایه و املا برای هر کدام یک سوال اضافه شده است
زبان انگلیسی
در زبان انگلیسی لغات دروس کاملا تغییر کرده اند اما بحث قواعد در کتاب های نظام جدید تغییری نکرده است اما در کنکور نظام قدیم داوطلبین کنکور زبان 3 و زبان پیش دانشگاهی را آزمون میدادند اما د رکنکور نظام جدید باید 3 زبان دبیرستان را داوطلبین کنکور آزمون بدهند
دین و زندگی
تغییراتی که در دین و زندگی بوده در حجم دروس بوده است که به طور کل 8 درس کم شده است از دروس دین و زندگی و از 42 درسی که در نظام قدیم بود در کتب نظام جدید 34 درس به صورت مجموع است

دروس اختصاصی


ریاضی
در درس ریاضی نسبت به بقیه دروس تغییرات زیادی را شامل میشود
مباحث انتگرال به طور کل از کتاب ریاضی حذف شده است ؛ بخشی از مقاطع مخروطی حذف شده است ؛ قسمتی از مثلتات نیز حذف شده است ؛ قسمت هایی از هندسه و مشتق و حد و پیوستگی تا حدودی از مباحث آن ها کم شده است
در نتیجه با توحه به این حذفیات ، کتاب های ریاضی ساده تر از کتاب های نظام قدیم شده است
فیزیک
بعضی از مباحث فیزیک در کتاب های نظام جدید مانند باقی کتاب ها حذف شده است مباحثی از جمله عدسی و اینه های کروی ، بستن خازن ها ، مدار چند حلقه ای ، شکست نور و فصل نور ، سطح شیب دار و سقوط آزاد حذف شده اند
بعضی از مباحث نیز خلاصه تر شده است مثل نوسان و انواع امواج و میحث مدارها
شیمی
ذر کتاب شیمی نظام جدید ویژگی که دارد این است که دیگر نیازی نیست واکنش نویسی را دانش آموزان حفظ کنند
به طور کل بعضی از مباحثی که در کتاب شیمی حذف شده است مباحث جدیدی به آن اضافه شده است اما به طور کل در یک چارچوب و قالب است محتوا دو کتاب شیمی نظام جدید و نظام قدیم است
زیست
مباحثی که در درس زیست شناسی حذف شده اند بخش دودمانه و ژنتیک و مسائل عددی که در کتاب نظام قدیم بود حذف شده است و بسیار ساده تر شده است و مبحث های باکتری و آغازیان و قارچ ها نیز حذف شده است و قمستی هایی از مبحث زیست گیاهی نیز حذف شده است در داحل کتاب معادل فارسی کلمات انگلیسی بکار برده شده است
زمین شناسی
کتاب زمین شناسی نظام جدید در متوسطه دوم یک کتاب است با هفت فصل در صورتی که در نظام قدیم در مقطع دبیرستان دو کتاب بود با 19 فصل
پس در نتیجه کتاب زمین شناسی نیز مطالب اش از نظر محتوایی کم تر شده است
جهت ثبت نام و ورود به آزمون آنلاین کلیک کنید
☁️ Trending hashtags

☁️ هشتگ های معروف
©️ All Rights Reserved FarosTaha.Com
✔️ Online Exam Platform
Programmed by Sepehr.Sattari / Sitemap