درحال بارگذاری
حذفیات کنکور سراسری مطابق با سازمان سنجش - فاروس ، آزمون آنلاین کنکور ، پکیج کنکور
 
☎️
10002606
F A R O S T A H A . C O M
F A R O S T A HA
📱
09120981385
خوش آمدید

مرکز آزمون آنلاین فاروس طاها

آزمون آنلاین رایگان

حذفیات کنکور سراسری 1400 مطابق با سازمان سنجش

با توجه به اینکه کنکور سراسری یکی از مهم ترین آزمون ها به حساب آورده میشود . سازمان سنجش هر سال در زمان تعیین شده لیستی منتشر میکند که در آن اعلام میکند کدام بخش هایی از منابع رسمی که اعلام کرده مهم است و کدام قمست ها مهم نیست که داوطلبان استرس کم تری داشته باشند و زمان خودشان را برای مباحثی که مهم نیست تلف نکنند و نکته مهم دیگر این است که یک سری سوال برای داوطلبان نظام قدیم و نظام جدید طرح میشود پس حذفیات این دو گروه با هم دیگر یکسان است
حذفیات کنکور سراسری

📚 حذفیات دروس عمومی کنکور سراسری 1400 👇

🟢 دین و زندگی (1)- دین و زندگی (2)- دین و زندگی (3): ⬅️ حذفیات: ⬇️

1️⃣ آیه هایی که در آغاز هر درس وجود دارد که فقط برای قرائت و نمره دادن برای دانش آموز ها در نظر گرفته شده است . این آیات از نظر محتوایی در سوالات کنکوری مورد توجه نیست

2️⃣ فعالیتی که در کتاب دین و زندگی حاوی علامت ستاره است مد نظر نیست

3️⃣ مفهموم قسمت های کتاب دین و زندگی که دارای پاسخ سوال های شما و محتوای بیتشر بدانیم ، دانش های تکمیلی ، محتوای معرفی کتابها ، ، محتوای پیشنهادها ، ،محتوای فیلمها ، محتوای برداشت و پاورقی ها مدنظر نیست

🟠 عربی و زبان قرآن(1): ⬅️ حذفیات: ⬇️

1️⃣ محتوا البحث العملی

🟠 عربی و زبان قرآن(2): ⬅️ حذفیات: ⬇️

1️⃣ محتوا المعربات الفارسیه
2️⃣ محتوا البحث العلمی

🟠 عربی و زبان قرآن(3): ⬅️ حذفیات: ⬇️

1️⃣ محتوا البحث العلمی یا خوب است بدانیم ها که در صفحه 65 قرار دارد

🔵 فارسی1: ⬅️ حذفیات: ⬇️

1️⃣ محتوای جابجایی و جهش ضمیر که درکتاب فارسی1 است در آزمون آورده نمیشود
حذفیات کنکور سراسری

📚 دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم تجربی 👇

⚪ ریاضی 1-هندسه1- هندسه2- هندسه3 : ⬅️ حذفیات: ⬇️

1️⃣ همه ی مطلب هایی که دارای محتوای خواندن ی کتاب نیز ؛ حدف هست

🟡 حسابان1- حسابان2- ریاضیات گسسته -آمار و احتمال : ⬅️ حذفیات: ⬇️

1️⃣ همه ی مطلب هایی که دارای محتوای خواندن ی کتاب نیز ؛ حدف هست

🟣 فیزیک 1- فیزیک2- فیزیک3-(تجربی و ریاضی): ⬅️ حذفیات: ⬇️

1️⃣ تمامی سوال هایی که بر مبانی کتب دروس جدید هستند ، که بر اساس برنامه ی دروس ملی طراحی شده اند به طوری که نوین و تازه بودند سوالات ، برمبانی عملکرد از لحاظ متون کتوب های نظام جدید کلا بارز باشد.

2️⃣ محتوا تاریخ علمها، مطالب خوب است بدانید، جدولها پیوست، داده و اطلاع هایی که خیلی ا ز نظر محتوایی بسیار ناچیز هستند در تصویر ها ، محتوا واژه نامه ها ،پانویس نتیجه فعالیت تحقیقاتی که از نظر محتوایی اصلی تصاویر مربوط نیست و محتوایی که درج در بعضی از پرسش و پاسخ ها که در یادگیری و حفظ کردن لزومی ندارد سؤال از انها طراحی نخواهد شد

3️⃣ بخش هایی از کتب های جدید فیزیک که قید هایی در آموزش ارزشیابی انها گفته شده است که در طراحی سوالات باید به تمامی این قید ها نیز توجه بسیاری کرد

4️⃣ مقادیر تمام ثابت های مندرج در کتاب که در صورت لزوم سؤال ها آورده میشود.همچنین در طراحی سؤال ها ، از لغات و اصطلاح هایی که مورد استفاده شده است در کتاب های جدید استفاده خواهد شد

5️⃣ در هنگام طراحی سوال ها به روشی انجام خواهد شد؛ برای به دست آوردن پاسخ درست در آن زمانی که در نظر گرفته شده است بشود رسید به پاسخ و برای بدست اوردن پاسخ درست نیازی به اینکه نیاز داشته باشید که نکات ویژه کنکوری را بلد باشید ندارد

6️⃣ در زمان طراحی سوالا ها در حدی که در زمان آموزش برای دانش آموز یاد داده شده است در هر مبحث کتاب مورد توجه است

7️⃣ هرچند رعایت کردن ارقام و اعداد که معنی داشته باشند برای دانش آموز ها لزومی ندارد ، اما مؤلفان کتب و طراحان سوال های کنکور، این موضوع را رعایت بکند

8️⃣ هر چند که میتوانیم با مجموعی از مفهوم های فیزیک که در دوران دبیرستان فرامیگیرید و نیز با استفاده از فرمول ها و محتواهایی که در مقاطع بعد خود در مبحث ریاضی فرامیگیرید ؛ دانش آموزان با توجه به این صحبت ها میتوانند یک سطح بسیار بالایی را تولید کننند اما با توجه به برنامه ریزی های اموزشی کتب های فیزیک در این سطح فقط موضوع یادگیری این دانش است

9️⃣ در هر فصل فیزیک دارای محتوایی است از جمله : پرسش ها و مثال ها و در فعالیت های آزمایشگاهی که تمرین هایی وجود دارد و اشکال و مسائل پایانی، این قابلیت را برای طراحی سوال فراهم میکند

🔟 و این نکته نیز وجود دارد درک کردن مفاهیم فیزیک اهمیت خیلی بالایی دارد پس باید در کنار مسئله های کمی به پرسش های مفهومی نیز توجه کرد

🔴 شیمی 1 – شیمی 2- شیمی 3- (تجربی و ریاضی): ⬅️ حذفیات: ⬇️

1️⃣ داده هایی که در حالت اشکال و جداول آورده میشود که د ر صفحات ابتدایی اول ، دوم و سوم هرفصل از کتاب آورده میشود

2️⃣ مفاهیمی که در بخش های آیا میدانید ، تفکر نقادانه ، پیوست ، واژنامه پانویس ، تارنما ها است

3️⃣ همه ی حد و حدود هایی که در کتاب به شکل محتوای زرد رنگ که در کارد قرار میگیرد که اکثر مواقع در حاشیه کتب دیده میشود باید مورد توجه قرار بگیرد که طراحان سوال فراتر از ان سوال طرح نکنند

4️⃣ در کتاب معادله های شیمیایی که وجود دارند

5️⃣نامیدن ترکیب های آلی که بجز الکان ها در کتاب های درسی

🟤 زمین شناسی : ⬅️ حذفیات: ⬇️

1️⃣ مطلب هایی که ارتباط دارند با جدول ها که دارای اعداد هستند و مطالب بیشتر بدانیم ها و مطالب جمع اوری اطلاعات

2️⃣ مطالبی که مربوط به اشنا شدن با مفاخر علوم زمین جهان و ایران

🟢 زیست شناسی1- زیست شناسی2- زیست شناسی3: ⬅️ حذفیات: ⬇️

1️⃣ مطلب هایی که داری محتوای واژه شناسی و بیشتر بدانید که در کتب درسی است

2️⃣ سوال هایی که در انها محاسبات لازم است در سوال ها مجاز نیست

3️⃣ سوال از اشکال که در کتب درس غیر مجاز بوده اند در سوالات آورده نمیشود

4️⃣ سوالاتی که از فرمول ساختار موارد شیمیایی است در سوالات آورده نمیشود

5️⃣ استفاده از لغات که به تصویب فرهنگستان زبان و ادب فارسی است که در کتاب با معنی لاتین اورده شده که در داخل پرانتز هست سوال از انها آودره نمیشود
جهت ثبت نام و ورود به آزمون آنلاین کلیک کنید
☁️ Trending hashtags

☁️ هشتگ های معروف
©️ All Rights Reserved FarosTaha.Com
✔️ Online Exam Platform
Programmed by Sepehr.Sattari / Sitemap