درحال بارگذاری
منابع رسمی کنکور سراسری 1400 - فاروس ، آزمون آنلاین کنکور ، پکیج کنکور
 
☎️
10002606
F A R O S T A H A . C O M
F A R O S T A HA
📱
09120981385
خوش آمدید

مرکز آزمون آنلاین فاروس طاها

آزمون آنلاین رایگان

منابع رسمی کنکور سراسری 1400

برای قبولی در کنکور سراسری آگاهی از منابع کنکوری جدید بسیار حائز اهمیت است. با توجه به اینکه کنکور سراسری در پنج گروه اموزشی که شامل تجربی _ ریاضی _ انسانی _هنر و زبان برگزار میگردد منابع هر یک نیز متفاوت است

سازمان سنجش اطلاعیه جدیدی در رابطه با منابع کنکور جدید سراسری 1400 اطلاع رسانی کرده که به شرح زیر است

این نکته حائیز اهمیت است که در کنکور سراسری 1400 هر دو گروه نظام جدید و نظام قدیم تحصیلی یک سری سوال طرح میشود
منابع رسمی کنکور سراسری

📜 ضرایب درسی گروه آموزشی علوم تجربی 📜

زیر گروه یک 👈 ضرایب دروس👇
زمین شناسی=0 ↔️ ریاضی=2 ↔️ زیست شناسی=4 ↔️ فیزیک=2 ↔️ شیمی=3
شامل رشته های: 👇
مقطع دکتری : دکترای پیوسته بیوتکنولوژی، پزشکی، دکتری عمومی دامپزشکی، دندانپزشکی
مقطع کارشناسی: : آموزش ابتدایی آموزش زیست شناسی، آموزش علوم تجربی، آموزش کودکان استثنایی، تکنولوژی اتاق عمل، العضای مصنوعی و وسایل کمکی بهداشت مواد غذایی، بهداشت و بازرسی گوشت، بینایی سنجی پرستاری، تکنولوژی پرتودرمانی، تکنولوژی پرتوشناسی روان شناسی زیست شناسی جانوری زیست شناسی دریا و......
مقطع کاردانی: کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی، کاردانی اتاق عمل، کاردانی بهورزی: کاردانی تکنسین پروتزهای دندانی، کاردانی تکنسین سلامت دهان، کاردانی تکنولوژی پرتودرمانی، کاردانی تکنولوژی رادیولوژی دهان فک و صورت، کاردانی دامپزشکی، کاردانی علوم آزمایشگاهی، کاردانی فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی، کاردانی مامایی، کاردانی وهوشبری
زیر گروه دو 👈 ضرایب دروس👇
زمین شناسی=1 ↔️ ریاضی=3 ↔️ زیست شناسی=4 ↔️ فیزیک=2 ↔️ شیمی=4
شامل رشته های: 👇
مقطع دکتری: داروسازی
مقطع کارشناسی: آموزش شیمی، بهداشت عمومی، بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری های تکنولوژی پزشکی هسته ای، شیمی کاربردی، شیمی محض فناوری اطلاعات سلامت، مهندسی بهداشت محیط، مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار
مقطع کاردانی: کاردانی بهداشت حرفه ای، کاردانی بهداشت عمومی (گرایش های بهداشت خانواده و مبارزه با بیماری ها)، کاردانی بهداشت محیط، کاردانی شیمی آزمایشگاهی
زیر گروه سه 👈 ضرایب دروس👇
زمین شناسی=4 ↔️ ریاضی=3 ↔️ زیست شناسی=2 ↔️ فیزیک=2 ↔️ شیمی=2
شامل رشته های: 👇
مقطع كارشناسي: اقیانوس شناسی. زمین شناسی
زیر گروه چهار 👈 ضرایب دروس👇
زمین شناسی=1 ↔️ ریاضی=4 ↔️ زیست شناسی=2 ↔️ فیزیک=3 ↔️ شیمی=2
شامل رشته های: 👇
مقطع کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی، کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و ارشاد
مقطع کارشناسی: ادیان و مذاهب، اقتصاد، امنیت اقتصادی، تاریخ اسلام، تاریخ تمدن ملل اسلامی، حسابداری، زبان و ادبیات عربی، شیعه شناسی، علم اطلاعات و دانش شناسی علوم اسلامی رشته فلسفه و کلام اسلامی علوم انتظامی، علوم قرآن و حدیث، علوم قضایی، فقه شافعی، فقه و حقوق اسلامی و......
مقطع کاردانی: کاردانی امور بانکی کاردانی بیمه، کاردانی امور دولتی، کاردانی امور فرهنگی، کاردانی امور مالی و مالیاتی، کاردانی تربیت مبلغ قرآن کریم، کاردانی تربیت معلم قرآن کریم، کاردانی گردشگری، کاردانی حسابداری، کاردانی خدمات اداری، کاردانی علم اطلاعات و دانش شناسی و ......،
زیر گروه پنج 👈 ضرایب دروس👇
زمین شناسی=1 ↔️ ریاضی=3 ↔️ زیست شناسی=2 ↔️ فیزیک=2 ↔️ شیمی=2
شامل رشته های: 👇
مقطع کارشناسی: آموزش تربیت بدنی، امنیت اطلاعات، امنیت بین الملل، امنیت تره، پژوهشگری امنیت، تربیت مروج سیاسی، ترویج و آموزش z کشاورزی پایدار، حفاظت اطلاعات، ضد تروریسم، علوم دامی، علوم سیاسی، علوم فنی امنیت، علوم ورزشی، علوم و مهندسی باغبانی، علوم و مهندسی جنگل و......،
مقطع کاردانی: کاردانی امور اراضی، کاردانی امور زراعی و باغی، کاردانی تکنولوژی تولیدات دامی، کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی، کاردانی تکنولوژی جنگلداری، کاردانی تکنولوژی چوب، کاردانی تکنولوژی شیلات، کاردانی تکنولوژی صنایع غذایی، کاردانی تکنولوژی محیط زیست، کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری و .....،

📜 ضرایب درسی گروه آموزشی ریاضی و فنی 📜

زیر گروه یک 👈 ضرایب دروس👇
ریاضی=4 ↔️ فیزیک=3 ↔️ شیمی=2
شامل رشته های: 👇
مقطع دکتری : دکترای پیوسته بیوتکنولوژی، پزشکی، دکتری عمومی دامپزشکی، دندانپزشکی
مقطع دکتری: دکترای پیوسته بیوتکنولوژی، دکترای پیوسته فیزیک.
مقطع کارشناسی ارشد : کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی، کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و ارشاد مقطع کارشناسی آمار و سنجش آموزشی، آمار آموزش ابتدایی، آموزش ریاضی، آموزش تربیت بدنی، آموزش فیزیک، آموزش کودکان استثنایی، ادیان و مذاحب، اقتصادی | الکترونیک و مخابرات دریایی، امنیت اطلاعات، امنیت اقتصادی، امنیت بین الملل، امنیت نرم، ایمنی صنعتی، پژوهشگری امنیت، تاریخ اسلام، تاریخ تمدن ملل اسلامی تربیت مروج سیاسی چندرسانه ای، حسابداری، حفاظت اطلاعات، روان شناسی ریاضیات و کاربردها، زبان و ادبیات عربی،
مقطع کاردانی: کاردانی آماری کاردانی آموزش ریاضی، کاردانی آموزش وپرورش ابتدایی، کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات، کاردانی امور بانکی کاردانی امور دولتی کاردانی امور فرهنگی، کاردانی امور مالی و مالیاتی، کاردانی بهینه سازی مصرف انرژی، کاردانی بیمه، کاردانی تربیت مبلغ قرآن کریم، کاردانی تربیت معلم قرآن کریم، کاردانی تعمیر و نگهداری هواپیما، کاردانی تکنولوژی آبیاری، کاردانی تکنولوژی ماشین های کشاورزی، کاردانی گردشگری، کاردانی حسابداری، کاردانی خدمات اداری، کاردانی سخت افزار کامپیوتر، کاردانی علم اطلاعات و دانش شناسی،
زیر گروه دو 👈 ضرایب دروس👇
ریاضی=4 ↔️ فیزیک=3 ↔️ شیمی=3
شامل رشته های: 👇
مقطع کارشناسی: شیمی کاربردی، شیمی محض، مهندسی ایمنی، مهندسی پلیمر مهندسی شیمی، مهندسی معدن مهندسی نفت مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، مهندسی ایمنی صنعتی، مهندسی ایمنی و بازرسی فنی۔ مقطع کاردانی کاردانی فنی مواد
زیر گروه سه 👈 ضرایب دروس👇
ریاضی=3 ↔️ فیزیک=2 ↔️ شیمی=3
شامل رشته های: 👇
مقطع کاردانی: کاردانی الکترونیک هواپیمایی، کاردانی اویونیک هواپیما، کاردانی پالایش معماری کاردانی شهرسازی، کاردان فنی الکترونیک، کاردانی فنی برق کاردانی فنی جوشکاری، کاردانی فنی صنایع، کاردانی فنی صنایع شیمیایی، کاردانی فنی عمران، کاردانی فنی عملیات پتروشیمی، کاردانی فنی معدن، کاردانی فنی مکانیک، کاردانی نقشه برداری

📜 ضرایب دروس عمومی 📜

ضرایب دروس👇
زبان و ادبیات فارسی ⬅️ 3
زبان عربی ⬅️ 2
فرهنگ و معارف اسلامی ⬅️ 3
زبان خارجی ⬅️ 2

📚 منابع دروس عمومی 📚

زبان و ادبیات فارسی

فارسی1 👇
کد کتاب👈 " 110201 " / پایه دهم/ سال چاپ97

فارسی2 👇
کدکتاب👈 "11201" / پایه یازدهم/ سال چاپ98

فارسی3 👇
کدکتاب👈 "112201"/ پایه دوازدهم/ سال چاپ 99

عربی

عربی ، زبان قرآن1 👇
کد کتاب👈 "110206"/ پایه تدریس دهم / سال چاپ 97

عربی ، زبان قرآن2 👇
کدکتاب👈 "111206" / پایه تدریس یازدهم/ سال چاپ 98

عربی ، زبان قرآن3 👇
کدکتاب👈 "1122206"/ پایه تدریس دوزادهم / سال چاپ 99

فرهنگ و معارف اسلامی

دین و زندگی1 👇
کد کتاب👈" 110204"/ پایه تدریس دهم/ سال چاپ97

دین و زندگی2 👇
کدکتاب👈"111204"/ پایه تدریس یازدهم/ سال چاپ 98

دین و زندگی3 👇
کدکتاب👈 "112204"/ پایه تدریس دوازدهم/ سال چاپ99

زبان انگلیسی

زبان خارجی1 👇
کد کتاب👈 "110230"/ پایه تدریس دهم/ سال چاپ 97

انگلیسی2 👇
9کدکتاب👈 "111230"/ پایه تدریس یازدهم/ سال چاپ 8

انگلیسی3 👇
کدکتاب👈 "112230"/ پایه تدریس دوازدهم/ سال چاپ 99

📚 دروس گروه آموزشی تجربی 📚


زمین شناسی


زمین شناسی 👇
کد کتاب👈 "111227"/ پایه تدریس یازدهم/ سال چاپ98


ریاضیات


ریاضی1 👇
کد کتاب👈 "110211"/ پایه تدریس دهم/ سال چاپ 97

ریاضی2 👇
کد کتاب👈 "111211"/ پایه تدریس یازدهم/ سال چاپ98

ریاضی3 👇
کد کتاب👈"112211"/ پایه تدریس یازدهم/ سال چاپ99


زیست شناسی


زیست شناسی1 👇
کد کتاب👈 "110216"/ پایه تدریس دهم / سال چاپ97

زیست شناسی2 👇
کد کتاب👈 " 111216"/ پایه تدریس یازدهم / سال چاپ 98

زیست شناسی3 👇
کد کتاب👈 "112216"/ پایه تدریس دوازدهم/سال چاپ99


فیزیک


فیزیک1 👇
کد کتاب👈"110214"/ پایه تدریس دهم/ سال چاپ97

فیزیک2 👇
کد کتاب👈"111244"/ پایه تدریس یازدهم/ سال چاپ98

فیزیک3 👇
کد کتاب👈"112244"/ پایه تدریس دوازدهم/ سال چاپ 99


شیمی


شیمی1 👇
کد کتاب👈"110210"/ پایه تدریس دهم/ سال چاپ 97

شیمی2 👇
کد کتاب👈"111210"/ پایه تدریس یازدهم/ سال چاپ 98

شیمی3 👇
کد کتاب👈"112210"/ پایه تدریس دوازهم/ سال چاپ99

📚 دروس گروه آموزشی علوم ریاضی و فنی 📚


ریاضیات


ریاضی1 👇
کد کتاب👈"110211"/ پایه تدریس دهم/ سال چاپ 97

هندسه1 👇
کد کتاب👈 "110213"/ پایه تدریس دهم/ سال چاپ97

هندسه2 👇
کد کتاب👈"110213"/ پایه تدریس یازدهم/ سال چاپ97

آمار و احتمال 👇
کد کتاب👈"111213"/ پایه تدریس یازدهم/ سال چاپ98

حسابان1 👇
کد کتاب👈"111214"/ پایه تدریس یازدهم/سال چاپ98

حسابان2 👇
کد کتاب👈"112214"/ پایه تدریس دوازدهم/ سال چاپ99

هندسه3 👇
کد کتاب👈"112213"/ پایه تدریس دوازدهم/ سال چاپ 99

ریاضی گسسته 👇
کد کتاب👈"11215"/ پایه تدریس دوازدهم/ سال چاپ 99


فیزیک


فیزیک1 👇
کد کتاب👈"110209"/ پایه تدریس دهم/ سال چاپ 97

فیزیک2 👇
کد کتاب👈"111209"/ پایه تدریس یازدهم/ سال چاپ 98

فیزیک3 👇
کد کتاب👈 "112209"/ پایه تدریس دوازدهم/ سال چاپ 99


شیمی


شیمی1 👇
کد کتاب👈"110210"/ پایه تدریس دهم/ سال چاپ 97

شیمی2 👇
کد کتاب👈"111210"/ پایه تدریس یازدهم/ سال چاپ 98

شیمی3 👇
کد کتاب👈 "112210"/ پایه تدریس دوزاهم/ سال چاپ 99

جهت ثبت نام و ورود به آزمون آنلاین کلیک کنید
☁️ Trending hashtags

☁️ هشتگ های معروف
©️ All Rights Reserved FarosTaha.Com
✔️ Online Exam Platform
Programmed by Sepehr.Sattari / Sitemap