درحال بارگذاری
منابع کنکور نظام جدید - فاروس ، آزمون آنلاین کنکور ، پکیج کنکور
 
☎️
10002606
F A R O S T A H A . C O M
F A R O S T A HA
📱
09120981385
خوش آمدید

مرکز آزمون آنلاین فاروس طاها

آزمون آنلاین رایگان

منابع کنکور نظام جدید

آزمون آنلاین رایگان
با توجه به این که کنکور سراسری 1400 قرار است که برای نظام جدید و هم نظام قدیم یک سری سوال طراحی شود ، که طراحی سوالات بر اساس منابع درسی نظام جدید است

پس با توجه به صحبت بالا افرادی که مدرک تحصیلی خود را در نظام قدیم دریافت کرده اند و با توجه به منابع نظام خودشان یعنی نظام قدیم دریافت کرده اند برای این که مجددا کنکور سراسری را شرکت کنند باید کتاب ها و منابع نظام جدید را مطالعه کنند و آزمون بدهند

ضرایب دروس کنکور سراسری

ضرایب دروس طبق سال های گذشته است فقط تنها تغییریی که هست این است که منابع کتاب تحصییلی دوره دوم متوسطه تغییر کرده است و طبق همان کتاب ها سوال طراحی :میشود که برای اینکه از ضریب هر درس برای گروه های آموزشی متفاوت به لینک زیر مراحعه فرمایید ظرایب دروس برای کنکور سراسری

منابع دروس عمومی برای کنکور نظام جدید 1400

کتب زبان و ادبیات فارسی
فارسی 1 دارای کد کتاب 110201 برای پایه دهم برای سال چاپ 97
فارسی 2 دارای کد کتاب 11201 برای پایه یازدهم برای سال چاپ 98
فارسی 3 دارای کد کتاب 112201 برای پایه دوازدهم برای سال چاپ 99

کتب عربی
عربی ، زبان قرآن 1 دارای کد کتاب 110206 برای پایه دهم برای سال چاپ 97
عربی ، زبان قرآن 2 دارای کد کتاب 111206 برای پایه یازدهم برای سال چاپ 98
عربی ، زبان قرآن 3 دارای کد کتاب 1122206 برای پایه دوازدهم برای سال چاپ 99

کتب فرهنگ و معارف اسلامی
دین و زندگی 1 دارای کد کتاب 110204 برای پایه دهم برای سال چاپ 97
دین و زندگی 2 دارای کد کتاب 111204 برای پایه یازدهم برای سال چاپ 98
دین و زندگی 3 دارای کد کتاب 112204 برای پایه دوازدهم برای سال چاپ 99

کتب زبان انگلیسی
زبان خارجی 1 دارای کد کتاب 110230 برای پایه دهم برای سال چاپ 97
انگلیسی 2 دارای کد کتاب 111230 برای پایه یازدهم برای سال چاپ 98
انگلیسی 3 دارای کد کتاب 112230 برای پایه دوازدهم برای سال چاپ 99

منابع دروس تخصصی گروه آموزشی علوم تجربی برای کنکور نظام جدید 1400

کتب زمین شناسی
زمین شناسی کد کتاب 111227 برای پایه یازدهم برای سال چاپ 98

کتب ریاضیات
ریاضی 1 کد کتاب 110211 برای پایه دهم برای سال چاپ 97
ریاضی 2 کد کتاب 111211 برای پایه یازدهم برای سال چاپ 98
ریاضی 3 کد کتاب 112211 برای پایه دوازدهم برای سال چاپ 99

کتب زیست شناسی
زیست شناسی 1 کد کتاب 110216 برای پایه دهم برای سال چاپ 97
زیست شناسی 2 کد کتاب 111216 برای پایه یازدهم برای سال چاپ 98
زیست شناسی 3 کد کتاب 112216 برای پایه دوازدهم برای سال چاپ 99

کتب فیزیک
فیزیک 1 کد کتاب 110214 برای پایه دهم برای سال چاپ 97
فیزیک 2 کد کتاب 111244 برای پایه یازدهم برای سال چاپ 98
فیزیک 3 کد کتاب 112244 برای پایه دوازدهم برای سال چاپ 99

کتب شیمی
شیمی 1 کد کتاب 110210 برای پایه دهم برای سال چاپ 97
شیمی 2 کد کتاب 111210 برای پایه یازدهم برای سال چاپ 98
شیمی 3 کد کتاب 112210 برای پایه دوازدهم برای سال چاپ 99

منابع دروس تخصصی گروه آموزشی علوم ریاضی و فی برای کنکور نظام جدید 1400

ریاضیات
ریاضی 1 کد کتاب 110211 برای پایه دهم برای سال چاپ 97
هندسه 1 کد کتاب 110213 برای پایه دهم برای سال چاپ 97
هندسه 2 کد کتاب 110213 برای پایه یازدهم برای سال چاپ 98
آمار و احتمالات کد کتاب 111213 برای پایه یازدهم برای سال چاپ 98
حسابان 1 کد کتاب 111214 برای پایه یازدهم برای سال چاپ 98
حسابان 2 کد کتاب 112214 برای پایه دوازدهم برای سال چاپ 99
هندسه 3 کد کتاب 112213 برای پایه دوازدهم برای سال چاپ 99
ریاضی گسسته کد کتاب 11215 برای پایه دوازدهم برای سال چاپ 99

کتب فیزیک
فیزیک 1 کد کتاب 110209 برای پایه دهم سال چاپ 97
فیزیک 2 کد کتاب 111209 برای پایه یازدهم سال چاپ 98
فیزیک 3 کد کتاب 112209 برای پایه دوازدهم سال چاپ 99

کتب شیمی
شیمی 1 کد کتاب 110210 برای پایه دهم سال چاپ 97
شیمی 2 کد کتاب 111210 برای پایه یازدهم سال چاپ 98
شیمی 3 کد کتاب 112210 برای پایه دوازدهم سال چاپ 99

جهت ثبت نام و ورود به آزمون آنلاین کلیک کنید
☁️ Trending hashtags

☁️ هشتگ های معروف
©️ All Rights Reserved FarosTaha.Com
✔️ Online Exam Platform
Programmed by Sepehr.Sattari / Sitemap