درحال بارگذاری
جزوه زیست دوازدهم تجربی محمد رضا فردوسی زاده - فاروس ، آزمون آنلاین کنکور ، پکیج کنکور
 
☎️
10002606
F A R O S T A H A . C O M
F A R O S T A HA
📱
09120981385
خوش آمدید

مرکز آزمون آنلاین فاروس طاها

آزمون آنلاین رایگان
جزوه زیست دوازدهم تجربی محمد رضا فردوسی زاده 📀
180000 تومان
رشته تصیلی : تجربی ✔️
پایه تحصیلی : دوازدهم 🎚️
مدرس دوره آموزشی
استاد مدرس : محمد رضا فردوسی زاده 🙍
درباره استاد : طراح سوال ، مولف کتاب زیست شناسی ، مدرس برتر مدارس تهران،
توضیحات

به نام آفریدگار زیبایی می گویند موفقیت تکرار لجوجانه کارهای ساده و درست است. بـرای مــوفقیت درســی یا تحصیلـی راه هـای سـاده و درست را بیابید و لجوجانه آنها را تکرار کنید. بـرای مثــال در درس زیست شناســی برای یادگیری اصولی و مفهومی لازم است علاوه بر شرکت در کلاس درس و بهـره گیری از توضیحــات معلم،بارها و بارها کتاب درسی را مطالعه نمایید و هربار که می خواهید به مبحث جدیدی وارد شوید لازم است مجموعه نکات و جمع بندی های مربوط به مبحث گذشتـه را مـرور کنیــد. مرور در واقع حلقه مفقوده یادگیری در بسیاری از دانش آموزان است.حل تمرین یا پاسخ گویی به تست های چهار گزینه ای قدم بعدی است. بـدون تردید، اهمیت اختصاص زمان مناسب برای تحلیل و بررسی سوال های چهارگزینه ای و آزمون ها اگـر بیشتر از شرکت در آزمـون یا حل تمرین نباشد، قطعا کمتر از آن هم نیست! بیایید یک بار دیگر مسیر یادگیری را با هم مرور کنیم: 1- شـــــــــرکــت در کــــــلاس درس 2- مطالعـــــــه دقیــق کتـــــاب درســــی 3- جمع بندی مطالب(دوره یا مرور) 4- حــل تســت و تمـرین شــامــــل آزمــــون هـــای کار در منـــــزل و آزمـــــون های آزمــایشـــــــی 5- تحلیل و بررسی تست ها و استخراج نکات آن ما در فاروس طاها با استفاده از سه محور مهـــم و تعیین کننده یعنی جــزوات درســی، بانک تست و DVD های آمـــوزشی راه آمـــوزش اصـــولـــــــی و مفهـومـــــی را بـــرای شمــا همــــوار نموده ایم. جزوه ای که پیش رو دارید بهترین ابزار برای جمع بندی مطالب درسی است و بر اساس متن کتاب درسی منابع کنکور 98 تدوین شده است. توصیه ما این است که پس از بهره گیری ازDVDآموزش زیست شناسی که به تشریح مفهومی مطالب کتاب درسی می پردازد و پس از مطالعه کتاب درسی، با استفــاده از مطالب این جــزوات یادگیــری خود را تعمیق بخشید و مطالب کتاب درسی را جمع بندی و مرور نمایید.توجه کنید که سه محـــور معرفی شده در فـاروس طاها یعنی جزوات درسی، بانک تست و DVDهای آمـوزشی بعنوان سه ابزار یادگیری صحیح، مکمل یکدیگر هستند و هر یک به تنهایی کاربری خاص خود را دارند و در مجموع در کنار یکدیگر هدف ما و شما را که همانا تسلط و یادگیری اصولی و مفهومی مطالب درسی است بطور کامل محقق مـی سازند و بدون شـک با کمک این سه ابزار بی نظیر،نیاز شما دانش آموزان عزیز در هز سطح درسی، به هر ناشر یا موسسه دیگر به طور کامل رفع خواهد شد و جـان کلام اینکـه اکنون مــا به مــدد حق، ابزار کسب مــوفقیت شمــا را فـراهم نموده ایم.

نمونه تدریس استاد
جهت ثبت نام و ورود به آزمون آنلاین کلیک کنید
☁️ Trending hashtags

☁️ هشتگ های معروف
©️ All Rights Reserved FarosTaha.Com
✔️ Online Exam Platform
Programmed by Sepehr.Sattari / Sitemap